Kosten  >  Uurprijs

Uurprijs

Onderstaand staan de bruto uurprijzen per 1 januari 2019 vermeld. Deze genoemde prijzen zijn EXCLUSIEF teruggave van de belastingdienst (kinderopvangtoeslag). 

Al onze prijzen zijn inclusief luiers, broodmaaltijd, fruit, drinken (excl flesvoeding), koekjes, vervoer BSO)

Wilt u direct berekenen wat u netto betaalt? klik dan hier (u wordt doorverwezen naar de site van de belastingdienst)

Per opvangsoort uitgeschreven:

  • Dagopvang (klik hier voor alle contractvormen) 
*Dagopvang dagdeelcontract € 7,99
*Dagopvang vervroegd blok (07.00-07.30 uur) € 8,32 
*Dagopvang keuzecontract € 8,15 
*Dagopvang keuzecontract vervroegd blok (07.00-07.30 uur) € 8,32 
*Flexgroep/gegarandeerd flex € 8,15
*Flexgroep Heemse € 7,30
 Voor de Flexgroep geldt geen apart tarief voor vervroegde opvang.  

Meer informatie over flexopvang kindcentrum Heemse, klik hier

  •  Peuterspeelzaal

1.Voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag

*Peutercontract  ( 40 weken )                € 8,40

2.Voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag (subsidie via gemeente)     

     Gezinsinkomen
(belastbaar inkomen) 
  Gemeente

 

 
 1  Tot €19.433              € 18,00    
 2  € 19.434 - € 29.879              € 19,00    
 3  € 29.880 - € 41.116               € 27,00
 
 4  € 41.117 - € 55.924              € 35,00    
 5  € 55.925 - € 80.387              € 51,00    
 6  € 80.388 - € 111.393              € 78,00    
 7  € 111.394 en hoger              € 101,00    

 

  • Buitenschoolse opvang (BSO) (klik hier voor alle contractvormen)
*Naschoolse Opvang ( 40 weken )                                          € 7,33  
*Voorschoolse Opvang ( 40 weken ) € 8,32
*Flexgroep BSO (40 weken) € 7,48
*Vakantieopvang BSO  € 7,33

 

 

  •  TSO ( alleen kindcentrum de Matrix ) Valt buiten wet kinderopvang
*Tussenschoolse opvang   €2,25 
*Flex TSO  €2,67 

  • Gastouderopvang

Gastouderopvang bestaat uit bemiddelingskosten en opvangkosten.

De bemiddelingskosten bedragen:€ 1,67 per uur voor 1 kind, € 1,12 per uur voor 2e kind, € 0,82 per uur voor 3e kind en meer. Tot een maximum van € 65 per gezin per maand.

De opvangkosten liggen tussen de € 5,25 en € 5,82 per uur.

 

Administratie/inschrijfkosten                                            € 18,00