0523 - 71 22 72 info@welluswijs.nl
Locaties  >  Dedemsvaart  >  kindcentrum De Pretstek  >  Opvang 0-4 jaar  >  Dagritme locatie

Dagritme locatie

Kinderen hebben behoefte aan structuur en duidelijkheid. Daarom verlopen de dagen in de groepen volgens een vast patroon rond spelen, eten en slapen. Hierna volgt een beschrijving van de dagindeling zoals die binnen de groepen van Kindcentrum De Pretstek in grote lijnen gehanteerd wordt.

Dagindeling 0-4 jaar

07.30 uur Kinderen worden door hun ouder(s) gebracht
08.30 uur Samen speelgoed opruimen
09.00 uur  In het kader van het leeftijdsgericht werken worden de kinderen verdeeld naar ontwikkelingsniveau in twee groepen. 0-2 jaar en 2-4 jaar.
11.30 uur  Broodmaaltijd
13.00 uur Kinderen die dat thuis gewend zijn gaan naar bed. De andere kinderen gaan een activiteit doen met de pedagogisch medewerkster of vrij spelen.
14.00 uur  Drinken en een koekje
14.30 uur De kinderen gaan met de pedagogisch medewerkster een activiteit doen of vrij spelen.
15.15 uur Samen opruimen.
15.30 uur Ranja en cracker
15.45 uur De kinderen gaan met de pedagogisch medewerkster een activiteit doen of vrij spelen.
17.00 uur Kinderen worden gehaald door ouder(s)

Aan ouders wordt even kort verteld hoe het die dag is gegaan. Ook kunnen ouders evt. vragen stellen aan de pedagogisch medewerksters. Uiteraard mogen ouders altijd samen met het kind kijken wat het gemaakt of gedaan heeft.

  

Er zijn vaste verschoningsrondes. Als kinderen een natte en/of vieze luier hebben wordt dit natuurlijk tussendoor verschoond.

Het peuterprogramma ziet er als volgt uit:

08.45 uur Ouders brengen peuters die alleen de peuterspeelzaal bezoeken naar binnen en de pedagogisch medewerker dagopvang komt met de 2+ kinderen vanuit de dagopvang (0-4 jaar) naar de peuterspeelzaal.  Zij verzorgt de  uitvoer van het peuterprogramma Uk en Puk. 
09.10 uur Openingskring. Aan de hand van dagritmekaarten leggen we uit wat we deze ochtend gaan doen.
09.20 uur  Groepsactiviteit, binnenspel of buiten spelen. Deze zullen aansluiten bij het thema van Uk&Puk, jaargetijden of vieringen. Bijvoorbeeld verven, plakken, bewegingsspelen 
09.45 uur Opruimen
10.00 uur Fruit eten, drinken, liedjes zingen
10.20 uur Groepsactiviteit, binnenspel of buiten spelen. Deze zullen aansluiten bij het thema van Uk&Puk, jaargetijden of vieringen. Bijvoorbeeld verven, plakken, bewegingsspelen
10.55 uur Opruimen
11.05 uur Kringmoment. Afsluiting van de dag met een liedje of verhaal.
11.15 uur Afscheidsritueel, jassen/tassen pakken

De ouders/verzorgers komen hun kind halen. Peuters die vanuit de dagopvang instromen gaan weer terug naar hun stamgroep.

 

Het middagprogramma verloopt volgens dezelfde structuur. Bij het eetmoment zal dan een koekje genuttigd worden.