Locaties  >  Dedemsvaart  >  peuterspeelzaal De Rolwip  >  Opvang 2-4 jaar  >  Dagritme locatie

Dagritme locatie

Kinderen hebben behoefte aan structuur en duidelijkheid. Daarom wordt er binnen het peuterprogramma binnen ieder dagdeel volgens een vaste opbouw gewerkt die herkenbaar is voor kinderen. Hierna volgt een beschrijving van het programma binnen de peutergroep

Het peuterprogramma ziet er als volgt uit:

08.45 uur      Binnenkomst van de kinderen en ze mogen dan vrij spelen 
09.00 uur Kringmoment waarbij de begroeting van elkaar plaatsvindt en er uitleg wordt gegeven wat we die dag gaan doen aan de hand van dagritmekaarten 
09.10 uur Binnen spelen. Zowel vrij spelen als ontwikkelingsgerichte activiteiten in kleine groepjes
10.00 uur Opruimen
10.15 uur Fruit eten
10.35 uur Binnen en/of buiten spelen. Zowel vrij spel als ontwikkelingsgerichte activiteiten in kleine groepjes
11.00 uur Opruimen
11.10 uur Kringmoment waarin samen met de peuters teruggeblikt wordt op de ochtend met behulp van de dagritmekaarten.
Afscheidsritueel en tassen en jassen pakken.