Locaties  >  Hardenberg  >  kindcentrum De Kameleon, Marslanden  >  Opvang 0-4 jaar

Dagindeling 0-4 jaar

Dagindeling 0-4 jaar

 • 07.30 uur: Kinderen worden door hun ouder(s) gebracht
 • 08.30 uur: Samen speelgoed opruimen
 • 09.00 uur: In het kader van het leeftijdsgericht werken worden de kinderen verdeeld naar ontwikkelingsniveau in twee groepen. In de groep De Duizendpoot wordt een peuterprogramma aangeboden. Ook 2+ kinderen van de dagopvanggroepen kunnen hieraan deelnemen. In die groep volgen de overige kinderen een ontwikkelingsstimulerend programma gericht op de leeftijd 0-4 jaar.
 • 11.30 uur: Broodmaaltijd 
 • 13.00 uur: Kinderen die dat thuis gewend zijn gaan naar bed.
  De andere kinderen gaan een activiteit doen met de pedagogisch medewerkster of vrij spelen.
 • 14.00 uur: Drinken en een koekje
 • 14.30 uur: De kinderen gaan met de pedagogisch medewerkster een activiteit doen of vrij spelen.
 • 15.15 uur: Samen opruimen
 • 15.30 uur: Ranja en cracker
 • 15.45 uur: De kinderen gaan met de pedagogisch medewerkster een activiteit doen of vrij spelen.
 • 17.00 uur: Kinderen worden gehaald door ouder(s). Aan ouders wordt even kort verteld hoe het die dag is gegaan. Ook kunnen ouders evt. vragen stellen aan de pedagogisch medewerksters. Uiteraard mogen ouders altijd samen met het kind kijken wat het gemaakt of gedaan heeft.
 • Er zijn vaste verschoningsrondes. Als kinderen een natte en/of vieze luier hebben wordt dit natuurlijk tussendoor verschoond.