Locaties  >  Hardenberg  >  kindcentrum De Kameleon, Marslanden  >  Opvang 0-4 jaar  >  Dagritme locatie

Dagritme locatie

 

Kinderen hebben behoefte aan structuur en duidelijkheid. Daarom verlopen de dagen in de groepen volgens een vast patroon rond spelen, eten en slapen. We hebben een beschrijving van de dagindeling zoals die binnen de groepen van Kindcentrum De Kameleon in grote lijnen gehanteerd wordt. Klik op ‘lees meer’ hieronder voor meer informatie over het dagritme.

lees meer voor dagindeling 0-4 jaar.  

lees meer voor het peuter programma.