Locaties  >  Hardenberg  >  kindcentrum De Kameleon, Marslanden  >  Opvang 0-4 jaar

Het peuter programma

Het peuterprogramma ziet er als volgt uit:

  • 08.45 uur: Kinderen worden gebracht. Kinderen vanuit de dagopvang komen samen met de pedagogisch medewerkster van de dagopvang. Zij draait mee op de peutergroep. Kinderen kunnen kiezen of ze willen puzzelen, kleuren of vrij spelen.
  • 09.10 uur: Openingskring. Aan de hand van dagritmekaarten leggen we uit wat we deze ochtend gaan doen.
  • 09.20 uur: Groepsactiviteit, binnenspel of buiten spelen. Deze zullen aansluiten bij het thema van Uk&Puk, jaargetijden of vieringen. Bijvoorbeeld verven, plakken, bewegingsspelen 
  • 09.45 uur: Opruimen
  • 10.00 uur: Fruit eten, drinken, liedjes zingen  
  • 10.20 uur: Groepsactiviteit, binnenspel of buiten spelen. Deze zullen aansluiten bij het thema van Uk&Puk, jaargetijden of vieringen. Bijvoorbeeld verven, plakken, bewegingsspelen
  • 11.10 uur: Opruimen
  • 11.20 uur: Kringmoment. Afsluiting van de dag met een liedje of verhaal.
  • 11.30 uur: Afscheidsritueel, jassen/tassen pakken.Kinderen worden gehaald en gaan terug naar de dagopvang.

Het middagprogramma verloopt volgens dezelfde structuur. Bij het eetmoment zal dan een koekje genuttigd worden.