Locaties  >  Hardenberg  >  kindcentrum De Matrix, Marslanden  >  Opvang 0-4 jaar

Opvang 0-4 jaar

Bij kindcentrum De Matrix draaien we een 100% flexgroep voor de leeftijd 0-4 jaar.

Dit is een uitbreiding op onze flexgroep bij kindcentrum De Kameleon. Locatie De Matrix is voor dagopvang geopend op maandag, dinsdag en donderdag; op woensdag en vrijdag vindt opvang plaats bij de Kameleon.

Voor het inspectierapport van deze dagopvang, klik hier

Peuterspeelzaal 

Voor de opvangvorm 2-4 jaar bieden we bij Kindcentrum De Matrix  peuterspeelzaal (2-4 jaar) aan. 

In het menu rechts in beeld, kunt u meer informatie hierover vinden.

 

Heeft u vragen, dan horen we dit graag.

U bent uiteraard ook van harte welkom een kijkje te komen nemen op de locatie.

Voor het meest recente inspectierapport van psz Duimelot klikt u hier