Locaties  >  Kloosterhaar  >  kindcentrum De Oversteek  >  Medewerkers

Medewerkers

 

 

      Agnes Supheert        (Dagopvang)

   Janine Schonewille       (Dagopvang)

            Ida Kivits               (Dagopvang)

 

  

 

         Zwanet Keep           (Dagopvang)

   Ingrid Cobbenhagen      (Clustermanager)

          Herma Hutten         (BSO)