Locaties  >  Kloosterhaar  >  kindcentrum De Oversteek  >  Opvang 0-4 jaar  >  Dagritme locatie

Dagritme locatie

Kinderen hebben behoefte aan structuur en duidelijkheid. Daarom verlopen de dagen in de groepen volgens een vast patroon rond spelen, eten en slapen. Hierna volgt een beschrijving van de dagindeling zoals die binnen de groepen van Kindcentrum De Oversteek in grote lijnen gehanteerd wordt.

Dagindeling 0-4 jaar)

07.00 uur Kinderen worden door hun ouder(s) gebracht
08.30 uur Samen speelgoed opruimen
09.00 uur  In het kader van het leeftijdsgericht werken worden de kinderen verdeeld naar ontwikkelingsniveau in twee groepen. In de groep t Kloostergrut wordt een peuterprogramma aangeboden. Ook 2+ kinderen van de groep Pompidom kunnen hieraan deelnemen. In de groep Pompidom volgen de overige kinderen een ontwikkelingsstimulerend programma gericht op de leeftijd 0-4 jaar.
11.30 uur  Broodmaaltijd
12.00 uur  Wanneer er sprake is van een samengestelde groep met de bso, stromen vanaf dit moment kinderen van 4-7 jaar in.
13.00 uur Kinderen die dat thuis gewend zijn gaan naar bed. De andere kinderen gaan een activiteit doen met de pedagogisch medewerkster of vrij spelen.
14.00 uur  Drinken en een koekje
14.30 uur De kinderen gaan met de pedagogisch medewerkster een activiteit doen of vrij spelen.
15.15 uur

Samen opruimen.

Wanneer er sprake is van een samengestelde groep met de bso, stromen vanaf dit moment kinderen van 4-13 jaar in.

15.30 uur Ranja en cracker
15.45 uur De kinderen gaan met de pedagogisch medewerkster een activiteit doen of vrij spelen.
17.00 uur

Kinderen worden gehaald door ouder(s)

Aan ouders wordt even kort verteld hoe het die dag is gegaan. Ook kunnen ouders evt. vragen stellen aan de pedagogisch medewerksters. Uiteraard mogen ouders altijd samen met het kind kijken wat het gemaakt of gedaan heeft.

 

Er zijn vaste verschoningsrondes. Als kinderen een natte en/of vieze luier hebben wordt dit natuurlijk tussendoor verschoond.

Het peuterprogramma ziet er als volgt uit:

08.30 uur

Kinderen worden gebracht. Kinderen vanuit de dagopvang komen samen met de pedagogisch medewerkster van de dagopvang. Zij draait mee op de peutergroep.

Kinderen kunnen kiezen of ze willen puzzelen, kleuren of vrij spelen.

09.00 uur Openingskring. Aan de hand van dagritmekaarten leggen we uit wat we deze ochtend gaan doen.
09.10 uur Groepsactiviteit, binnenspel of buiten spelen. Deze zullen aansluiten bij het thema van Uk&Puk, jaargetijden of vieringen. Bijvoorbeeld verven, plakken, bewegingsspelen
09.45 uur Opruimen
10.15 uur  Verschoonmoment
10.30 uur Fruit eten, drinken, liedjes zingen
10.45 uur Groepsactiviteit, binnenspel of buiten spelen. Deze zullen aansluiten bij het thema van Uk&Puk, jaargetijden of vieringen. Bijvoorbeeld verven, plakken, bewegingsspelen
11.15 uur Opruimen
11.20 uur Kringmoment. Afsluiting van de dag met een liedje of verhaal.
11.30 uur

Afscheidsritueel, jassen/tassen pakken

Kinderen worden gehaald en gaan terug naar de dagopvang.

 

Het middagprogramma verloopt volgens dezelfde structuur. Bij het eetmoment zal dan een koekje genuttigd worden.