0523 - 71 22 72 info@welluswijs.nl
Locaties  >  Lemelerveld

Formulieren

Via dit menu kun je blanco formulieren die relevant zijn voor personeelsleden downloaden. Je kunt ze downloaden door op de naam te klikken.

De volgende formulieren zijn digitaal beschikbaar om te downloaden:

Klik hier voor de meest recente digitale versie van de stichtingsbrede medewerkerslijst van Stichting Welluswijs (oktober 2016). Op de eerste pagina staan de interne telefoonnummers vermeld. Klik hier voor de standaard aanwezigheidslijst van management en administratie (febr 2015).

Hierna volgt een lijstje met onderwerpen die in evaluatiegesprekken, zoals een individuele werkbegeleiding of een functioneringsgesprek aan de orde komen. Dit is ter informatie zodat je als personeelslid weet welke onderwerpen besproken zullen worden. De clustermanager is verantwoordelijk voor het schrijven van het verslag naar aanleiding van het gesprek:

Ook de volgende documenten kun je via dit menu downloaden:

Het handboek organisatorisch beleid, pedagogisch beleid en personeelsbeleid zijn in te zien op de server van Stichting Welluswijs.

Als je informatie mist op deze pagina, laat dit dan weten aan Miranda (m.jager@welluswijs.nl