0523 - 71 22 72 info@welluswijs.nl
Opvangvormen  >  0-4 jaar  >  Dagopvang 0-4 jaar

Dagopvang 0-4 jaar

  

Speelleeromgeving een
waardevolle aanvulling
op de gezinssituatie

Spelen is ontwikkelen!

In een ruimte die uitdaging voor kinderen biedt, wordt het spelen (en dus leren) mogelijk gemaakt. De pedagogisch medewerksters zorgen voor begeleiding in het spel en stimuleren daarmee te ontwikkeling van uw kind.

Kinderen krijgen de ruimte om zich in hun eigen tempo en op hun eigen manier te ontwikkelen.
Ze krijgen ook volop de ruimte om kind te zijn.  

Binnen de dagopvang wordt opvang geboden aan kinderen van 6 weken tot 4 jaar. De groep bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden (een zgn. verticale stamgroep), zodat de kinderen van verschillende leeftijden van elkaar kunnen leren.

Zoekt u flexibele opvang? klik dan hier.

De dag vindt plaats volgens een vast dagritme.

Lees meer over het dagritme...