0523 - 71 22 72 info@welluswijs.nl
Opvangvormen  >  0-4 jaar

Doelgroeppeuters VVE

Opgroeien, opvoeden en ontwikkelen gaat met vallen en opstaan. Bij sommige jonge kinderen kan er sprake zijn van een (dreigende) ontwikkelingsachterstand. Voor deze doelgroep is het mogelijk om via de jeugdarts van het CJG een indicatie te verkrijgen voor deelname aan het intensieve voorschoolse educatie programma.

Een VVE indicatie wordt geschreven op basis van:

  • Constatering (dreigende) ontwikkelingsachterstand door jeugdarts/wijkverpleegkundige tijdens periodieke controles door consultatiebureau.
  • Constatering (dreigende) ontwikkelingsachterstand door peuterspeelzaalleidsters tijdens bezoek peuter aan peuterspeelzaal.
  • Constatering (dreigende ) ontwikkelingsachterstand door wijkverpleegkundige tijdens inloopspreekuren op peuterspeelzaal / kinderopvang

De VVE indicatie komt via de gemeente binnen bij Stichting Welluswijs.

Doelgroeppeuters worden op de leeftijd van 2 jaar 6mnd, 3 jaar en 3 jaar 11mnd geobserveerd aan de hand van de peilkaarten. Per dreigende ontwikkelingsachterstand wordt één handelingsplan opgesteld. Iedere 4- 6 weken wordt  per handelingsplan een evaluatie  uitgevoerd met betrekking tot de voortgang en wordt het handelingsplan bijgesteld

Met ouders worden in ieder geval de uitgevoerde observaties besproken aan de hand van de ingevulde peilkaarten. Tevens worden ouders tussentijds op de hoogte gehouden  over de voortgang van de handelingsplannen.

Eens per drie maanden worden doelgroeppeuters en de bijbehorende handelingsplannen besproken met de jeugdarts en de wijkverpleegkundige.

Klik hier voor meer informatie over VVE op de pagina van de gemeente Hardenberg.