0523 - 71 22 72 info@welluswijs.nl
Opvangvormen  >  0-4 jaar  >  Uk&Puk programma

Uk&Puk programma

Klik hier voor meer informatie over VVE (Voor- en Vroegschoolse educatie)

 

Stichting Welluswijs is Uk&Puk gecertificeerd

  

Bij Welluswijs kunnen kinderen hun Nijntje Beweegdiploma halen. lees meer....


 

Stichting Welluswijs is Uk&Puk gecertificeerd.

 

  Op alle locaties wordt gewerkt met het educatieve programma Uk & Puk. Aan de hand van 10 verschillende thema’s die passen bij de directe belevingswereld van de peuters worden er allerlei activiteiten georganiseerd.

  Het werken met Uk en Puk als ontwikkelingsgerichte methodiek is met name bedoeld om ieder kind op maat te kunnen ondersteunen bij het versterken van de vaardigheden op diverse ontwikkelingsgebieden.

  Met de keuze voor het programma Uk & Puk, hebben wij als Stichting gekozen om gericht te gaan werken aan de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Maar dit kun en wil je natuurlijk niet doen zonder de ouders daarbij te betrekken. Samen sta je voor de opvoeding van het kind en samen wil je het kind zoveel mogelijk kansen bieden om zich optimaal te ontwikkelen en te ontplooien.
  Kinderen ontwikkelen zich immers het beste wanneer de leerervaringen in het kinderdagverblijf en thuis op elkaar aansluiten. De kinderen zullen o.a. zich nog meer vaardigheden eigen maken.

  Via een observatiesysteem wordt in beeld gebracht hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt.

  Lees meer...