0523 - 71 22 72 info@welluswijs.nl
Opvangvormen  >  4-13 jaar (bso)  >  Contractvormen 4-13 jaar

Contractvormen 4-13 jaar

Michel: "Er zijn diverse contractvormen. De clustermanager hielp ons met een persoonlijk gesprek de contractvorm te kiezen die het beste bij onze situatie past."

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 • Naschoolse opvang BSO (40 wkn contract)

  *Lange middag 12.00 -17.00 uur

  *Korte middag 12.00 -15.30 uur of 14.00 -18.30 uur 15.00 -18.30
  Tijden kunnen vanwege aansluiten op schooltijden locatiespecifiek afwijken; de locatie kan u hier meer over vertellen. Wanneer scholen hun roosters aanpassen, zullen wij als bso hierop inspelen.

  Van 17.00 tot 18.30 uur kan de eindtijd per kwartier vastgelegd worden.

  Kinderen worden door medewerker van school opgehaald. 
  Afname is alleen gedurende de reguliere schoolweken mogelijk. 

  • Voorschoolse opvang (40 wkn contract) 
   ’s Ochtends 07.30-08.30 uur 

  Kinderen worden door medewerker naar school gebracht. Afname is alleen gedurende de reguliere schoolweken mogelijk. 

  • Tussenschoolse opvang (vast of flexibel) 
   ’s Middags 12.00-13.00 uur 

   Alleen voor leerlingen van basisschool de Marsweijde te Hardenberg tijdens schoolweken.
  • Gegarandeerde flexibele opvang (40-weken contract) 
   Afname opvang kan op flexibele basis op aangegeven gecontracteerde dagen volgens tijdsblokken zoals aangegeven onder 'naschoolse opvang BSO'

   *Gegarandeerd flexibel BSO-contract (minimale afname 6.67 uur per maand, waarbij de bloktijden zoals onder NSO vermeld aangehouden dienen te worden)
   *Gegarandeerd flexibel VSO-contract (minimale afname 3.33 uur per maand)

   • Vakantie-BSO  
    Afname is alleen mogelijk in de reguliere schoolvakanties. Kan incidenteel met opgave per vakantie (alleen in combinatie met een bso-contract tijdens de schoolweken).  Met uitzondering van het activiteitenblok wat ook afgenomen kan worden zonder bso-contract.

    De opvang kan afgenomen worden in tijdsblokken t.w.:

   07.30-09.00 uur afname per 15 minuten mogelijk
   09.00-11.30 uur activiteitenblok met workshop
   11.30-13.00 uur
   13.00-15.30 uur activiteitenblok met workshop
   15.30-17.00 uur 
   17.00-18.30 uur afname per 15 minuten mogelijk. 

   Minimale afname is 2 uur aaneengesloten. 

   • Gastouderopvang  
    In een contract gastouderopvang is vastgelegd welke gastouder op welke dagen en uren de opvang zal verzorgen. 

    Tevens is de bruto-uurprijs vermeld welke voor de opvang betaald moet worden. De bruto-uurprijs bestaat voor een deel uit bemiddelingskosten (voor het gastouderbureau) en een deel uit opvangkosten (voor de gastouder).  

    Een voorziening voor gastouderopvang kan worden gerealiseerd op het woonadres van de gastouder of bij (één van) de ouders thuis 

   • Vervroegde opvang (4-13jr = 40 wkn)  
    Het is mogelijk om vervroegde opvang af te nemen vanaf 07.00 uur. Deze kan per kwartier afgenomen worden. De mogelijkheid is afhankelijk van de lokale behoefte aan vervroegde opvang. Aanvragen voor vervroegde opvang worden altijd beoordeeld door de Clustermanager. Indien ouders behoefte hebben aan opvang voor 07.00 uur wordt deze opvang in principe uitgevoerd door een gastouder. De gastouder kan dan eventueel het kind later naar de kinderopvang brengen.

   Flex afname BSO: minimale afname 6,67 uur per maand en minimale afname vakantieopvang 24 uur per jaar.

   Flex afname VSO: minimale afname 3,33 uur per maand.

   Deze contracten gelden in principe voor alle locaties. Heeft u vragen over afname van afwijkende tijden, overleg dan met de clustermanager van de locatie.