0523 - 71 22 72 info@welluswijs.nl
Opvangvormen  >  4-13 jaar (bso)  >  Contracten BSO

Contracten BSO

 • Naschoolse opvang (40 wkn contract)

  *Lange middag 12.00 -17.00 uur

   *Korte middag 12.00 -15.30 uur of 14.00 -17.00 uur 15.00 -17.00
   Wanneer scholen hun roosters aanpassen, zullen wij als bso hierop inspelen.

   Van 17.00 tot 18.30 uur kan de eindtijd per kwartier vastgelegd worden.

    Kinderen worden door medewerker van school opgehaald. 
    Afname is alleen gedurende de reguliere schoolweken mogelijk. 

    • Voorschoolse opvang (40 wkn contract) 
     ’s Ochtends 07.30-08.30 uur 

    Kinderen worden door medewerker naar school gebracht. Afname is alleen gedurende de reguliere schoolweken mogelijk. 

    • Tussenschoolse opvang (vast of flexibel) 
     ’s Middags 12.00-13.00 uur 

     Alleen voor leerlingen van basisschool de Marsweijde te Hardenberg tijdens schoolweken.
    • Gegarandeerde flexibele opvang (40-weken contract) 
     Overeenkomst waarin het gemiddeld aantal dagdelen per maand is vastgelegd verrekend over een periode van 40 weken, t.w.:

     *Gegarandeerd flexibel BSO-contract (minimale afname 6.67 uur per maand, waarbij de bloktijden zoals onder NSO vermeld aangehouden dienen te worden)
     *Gegarandeerd flexibel VSO-contract (minimale afname 3.33 uur per maand)

     • Vakantie-BSO  
      Afname is alleen mogelijk in de reguliere schoolvakanties. Kan incidenteel met opgave per vakantie (in combinatie met een bso-contract tijdens de schoolweken).  Met uitzondering van het activiteitenblok wat ook afgenomen kan worden zonder bso-contract.

      De opvang kan afgenomen worden in tijdsblokken t.w.:

     07.30-09.00 uur afname per 15 minuten mogelijk
     09.00-11.30 uur activiteitenblok met workshop
     11.30-13.00 uur
     13.00-15.30 uur activiteitenblok met workshop
     15.30-17.00 uur 
     17.00-18.30 uur afname per 15 minuten mogelijk. 

     • Gastouderopvang  
      In een contract gastouderopvang is vastgelegd welke gastouder op welke dagen en uren de opvang zal verzorgen. 

      Tevens is de bruto-uurprijs vermeld welke voor de opvang betaald moet worden. De bruto-uurprijs bestaat voor een deel uit bemiddelingskosten (voor het gastouderbureau) en een deel uit opvangkosten (voor de gastouder).  

      Een voorziening voor gastouderopvang kan worden gerealiseerd op het woonadres van de gastouder of bij (één van) de ouders thuis 

     • Vervroegde opvang (4-13jr = 40 wkn)  
      Het is mogelijk om vervroegde opvang af te nemen vanaf 07.00 uur. Deze kan per kwartier afgenomen worden. De mogelijkheid is afhankelijk van de lokale behoefte aan vervroegde opvang. Aanvragen voor vervroegde opvang worden altijd beoordeeld door de Clustermanager. Indien ouders behoefte hebben aan opvang voor 07.00 uur wordt deze opvang in principe uitgevoerd door een gastouder. De gastouder kan dan eventueel het kind later naar de kinderopvang brengen.

     Flex afname BSO: minimale afname 6,67 uur per maand en minimale afname vakantieopvang 24 uur per jaar.

     Flex afname VSO: minimale afname 3,33 uur per maand.

     Deze contracten gelden in principe voor alle locaties. Heeft u vragen over afname van afwijkende tijden, overleg dan met de clustermanager van de locatie.