0523 - 71 22 72 info@welluswijs.nl
Opvangvormen  >  4-13 jaar (bso)  >  Waarom bso

Waarom bso

 

De pedagogische medewerkster zorgt voor een uitdagend, actief en creatief vrijetijdsprogramma dat goed aansluit bij de leeftijd en het niveau van het kind.

Motivaties om te kiezen voor opvang in de bso kunnen zijn:

  • Kinderen treffen in de BSO een tweede thuis met gezelligheid, vrolijke sfeer en persoonlijke aandacht
  • Kinderen kunnen spelen naar eigen keuze, zowel in spel als in activiteitenaanbod.
  • Het activiteitenaanbod sluit aan bij leeftijd en interesses.
  • Privacy en autonomie: kinderen kunnen alleen en zelfstandig zijn
  • Kinderen participeren in een groep, ze hebben inspraak en verantwoordelijkheid
  • Kinderen leren normen en waarden: gelegenheid tot meningsvorming en discussie
  • Kinderen komen in aanraking met andere leefmilieus. Ze leren elkaars verschillen onderscheiden en te respecteren.

 

Wij zijn van mening dat buitenschoolse opvang een verantwoorde invulling moet zijn van de vrije tijd, die de ontwikkeling naar zelfstandigheid bij kinderen stimuleert. Er is voldoende speelgoed afgestemd op de verschillende leeftijdscategorieën. Knutselen, een toneelstukje opvoeren, sporten, spelletjes doen of lekker buiten ravotten het kan allemaal. Gezelligheid, pret en samen actief bezig zijn staan hierbij centraal. Uiteraard is er ook de mogelijkheid voor een goed gesprek, even lekker relaxen na een drukke schooldag en is het in overleg met de pedagogisch medewerkster mogelijk om ook af en toe een vriend(innet)je mee te nemen, indien de groepsgrootte dit toelaat.