0523 - 71 22 72 info@welluswijs.nl
Opvangvormen  >  4-13 jaar (bso)  >  Wat is bso?

Wat is bso?

BSO kan uitgesplitst worden in de volgende opvang:

  • voorschoolse opvang
  • naschoolse opvang
  • vakantieopvang

De opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar voor en na schooltijd heet buitenschoolse opvang (BSO).

De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen die naar de basisschool gaan. BSO is een vrijetijdsvoorziening voor kinderen van werkende ouders. Een voorziening waar je tal van leuke en zinvolle activiteiten kunt doen. Op elke locatie is een uitgebreid aanbod van creatieve materialen, spelletjes, wekelijkse sportBSO, koken en buitenspelmaterialen aanwezig. Van dit aanbod kan uw kind vrij gebruik maken tijdens de opvang.
Tevens worden er diverse activiteiten rondom beweging, techniek, creativiteit, ontspanning en buiten spelen georganiseerd waar kinderen vrijblijvend aan mee kunnen doen.

In de vakantie wordt een uitdagend activiteitenprogramma aangeboden dat aansluit bij de interesses van de kinderen. Kinderen kunnen de hele dag komen, maar ook alleen het activiteitenblok en ze kunnen ook een vriendje/vriendinnetje meenemen voor dit blok. Enkele voorbeelden van aciviteitenblokken  bonbons maken, pinguins knutselen, sport- en spelmiddag, afstandbestuurbare auto maken, taarten bakken, cupcakes versieren.

Erik: "Mijn zoon eet thuis niets wat hij niet kent, maar op de bso had hij wel spinazie gegeten tijdens het thema koken."

Lees meer...